Vitargo nasıl üretilir?

Vitargo, özel bir nişasta hammadesi olarak amilopektin’den üretilir. Bu imkanla, Vitargo’nun su içinde tamamen stabil, büyük moleküllü olması sağlanır.

Tüm hammade , GDO’suz doğal tarımla Vitargo için, İsveç’in güneydoğu ‘sunda üretilir. Bunu takibeden süreçte en yüksek kalite seviyesinde üretimi garanti etmek için , yine İsveç’in güneydoğusunda, bilgisayarlı üretim tesisinde üretilir.

Üretim sürecinde, ürün sürekli olarak metal taramalı elekleme ile herhangi bir metal karışımını üründen uzak tutmak için elenir.

Vitargo, tamamen “Kapalı Sistem” tesiste üretilir ki, bunun anlamı, hammadde girişinden paketlemeye uzanan süreçtir.

Fabrikada, sadece nişasta üretimi yapılması, ürüne başkaca bir bileşenin kontamine olmasına yada yanlışlıkla karışmasına engel olur. Her parti üretim, akredite laboratuar tarafından test edilir.

Vitargo üretim tesisi

Vitargo, sadece nişasta/amilopektin işleyen bir tesiste üretilmektedir. Bu, kontaminasyon riskinin olmaması anlamına gelir.

Fabrikanın kalite politikası gereği, müşterinin beklentileri, sürekli geliştirilen teknikler ve kalite kontrol ile yerine getirilmektedir.

Üretim, 1991‘den beri BRC ile uyumlu olarak, ISO 9001 sertifikalıdır ve firma içinde ISO 17025 sertifikalı mikrobiyolojik laboratuara sahiptir.

Vitargo, Helal ve Kosher olarak sertifikalandırlabilmektedir.

HACCP kalite garanti sistemi ile güvenli olmayan bileşenlerin ürüne bulaşması önlenerek gıda güvenliği sağlanmaktadır. HACCP, BRC sisteminin parçasıdır.

Üretim, aynı zamanda dış uzamnlık ile IPM sistemine sahiptir. IPM’nin anlamı, üretimi ve ürünü pestisitlerden uzak tutmakla ilgilidir. IPM sistemi ile çalışmak hijyen sorunlarını ortadan kaldırır.

sb
Arpa tarlası